Jednou z nejvýznamnějších činností advokáta  bylo a je řešení úpadku dlužníka v konkursním resp. insolvenčním řízení. V poslední době se JUDr. Pavel Němec zaměřuje na řešení sporů mezi stranami formou mediace. JUDr. Pavel Němec se stal certifikovaným mediátorem poté, co absolvoval školení a složil odbornou zkoušku u společnosti Conflict Management International, s.r.o. - společnosti zabývající se mimosoudním řešením konfliktů ve 14 zemích světa.
JUDr. Pavel Němec
Advokát a mediátor
   JUDr. Pavel Němec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Soukromou právní praxi vykonává od roku 1991; nejprve jako komerční právník a poté jako advokát. Ve své praxi se zaměřuje převážně na obchodní a občanské právo. Zastupuje své klienty u soudu a při jednání s dalšími orgány státní správy.