Advokát JUDr.  Pavel Němec zastupoval a zastupuje řadu významných klientů, a to jak českých, tak i zahraničních. Velkou část své advokátní praxe věnoval JUDr. Pavel Němec činnosti správce konkursní podstaty v rozsáhlých a významných konkursních řízení - např. řešil úpadek společnosti PRIMA PLUS a.s., KAMMA, spol. s.r.o. a dalších.

   Mimo běžné agendy pro právnické osoby i občany se JUDr. Pavel Němec zaměřuje i na problematiku koupě a prodeje nemovitostí a práv s nemovitostmi spojených.
Advokátní praxe
JUDr. Pavel Němec